Kontrola dostępu

Firma Network Elements Sp. z o.o. oferuje Państwu kompleksowe rozwiązania systemu kontroli dostępu.  Nasz system przede wszystkim skutecznie nadzoruje dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Umożliwia również weryfikację obecności pracownika w wybranej strefie. 

 

W każdej firmie kontrola dostępu jest niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo.  System daje możliwość  analizy przemieszczania się poszczególnych pracowników a pozwala na to weryfikacja biometryczna lub tradycyjna z wykorzystaniem kart zbliżeniowych