Rejestracja czasu pracy

W obecnej rzeczywistości biznesowej czas to pieniądz.  Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że efektywne zarządzanie czasem pracy swoich pracowników to klucz do sukcesu. 

Rejestracja czasu pracy to jedno z najczęściej wdrażanych przez nas rozwiązań w większości firm.

Jest to system pozwalajacy monitorowac czas pracy pracowników. Daje to pracodawcy obraz sytuacji w firmie oraz pozwala uzyskać większą kontrolę nad personelem.

System rejestracji czasu pracy przyczynia się do wzrostu dyscypliny pracy, eliminuje papierową listę obecności oraz pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Może byc również wsparciem dla działu kadr z uwagi na możliwość integracji z programami kadrowo-płacowymi.